Funkabutiken
Övningarna
Lär dig mer
För handledare
Tillgänglighet på
Funkabutiken
Funkabutiken är tänkt att användas på dator eller surfplatta.
I en smart telefon kommer det att vara svårt att få överblick
över de olika modulerna. Den fungerar i Chrome, Safari, Edge,
Firefox och Opera. I Firefox följer inte visningen automatiskt
med vad gäller upplösning och skärmstorlek.

Materialet i Funkabutiken är framtaget för personer med
kognitiva nedsättningar och bygger till stor del på visuell
pedagogik, illustrationer och filmer, vilket förutsätter att
användaren ser och kan uppfatta färger. För att ge
ytterligare kognitivt stöd finns Talande Webb inbyggt,
vilket ger användaren möjlighet till att få texten uppläst
med visuell markering, att använda fokus/nedtoning, och
att kunna ändra storlek och färg på texten.
Funkabutiken är ett samarbete mellan
Om Funkabutiken
Tillgänglighet
Med stöd från Post- och telestyrelsens innovationstävling